CRUISE SERVER 1

IP Address: 45.123.190.61
PORT Address: 63391
Now playing: 13

CRUISE SERVER 2

IP Address: 45.123.190.61
PORT Address: 63392
Now playing: 0

EVENT SERVER

IP Address: 45.123.190.61
PORT Address: 63390
Now playing: 0

DRIFT SERVER

IP Address: 45.123.190.61
PORT Address: 63395
Now playing: 2

Global GamingOFFICER RULES

5. BANK ROB

For Robbers For Police

Last change in: 2018-02-10

1. Police rules

1.1 Work setup

1.1.1 Prieš dirbant prie savo vardo(nick) prisirašykite [O]

1.1.2 Prieš išvažiuojant iš garažo visada pasitikrinkite ar užsidėjote skin'ą

1.1.3 Gaudant pažeidėją stengtis važiuoti dešine kelio puse

1.1.4 Laikytis greičio limito, važiuoti tik dešine kelio puse, jei nieko negaudote

1.1.5 Stengtis priimti kuo daugiau naujų mokinių, tačiau neviršijant 1/4 žaidėjų skaičiaus. Pareigūnai į šį skaičių neįeina

1.1.6 Jeigu serveryje nėra bent 5 žaidėjų, dirbti galite ilgiausiai 5 minutes, jei nesusirenka paskirtas kiekis žaidėjų - privalote baigti darbą

1.1.7 Draudžiama dirbti su GTR(FXR,XRR,FZR) klasės automobiliais nesant būtinybei

1.1.8 Draudžiama pradėti gaudyti bėglį PIT zonoje

1.2 Fines management

1.2.1 Bauda skiriama pagal baudų sąrašą

1.2.2 Įspėjimus galima duoti savo nuožiūra, tačiau negalima piktnaudžiauti

1.2.3 Jei pažeidėjas nemoka baudos, po 3 įspėjimų nubauskite 2x didesne bauda, nei turėjo susimokėti

1.2.4 Jeigu pažeidėjas nuvažiuoja, nesumokėjęs baudos, be įspėjimo dedama 2x baudą(fine) neviršijant maksimumo (20,000)

1.2.5 Kai bėglys sumoka bauda ir prašo padėti - privalote tai padaryti

1.2.6 Jeigu pažeidėjas atsijungia nespėjus išrašyti baudos, jis privalo būti nubaustas 3x didesne bauda neviršijant maksimumo (€20,000)

1.2.7 Naujokams iki 35 licenzijos lygio su UF1 automobiliu galima netaikyti baudos už numerius, draudimą bei technikinę

1.2.8 Draudžiama be jokios priežasties paleistį bėglį kuomet turite jį pagauti, draudžiamas naujų gaudynių davimas bet kokiu atveju, pamačius pažeidimą prašome pranešti Administracijai

1.3 Prohibitions

1.3.1 Priiminėti mokinius už pinigus

1.3.2 Imti kyšius iš žaidėjų

1.3.3 Visada priimti dirbti tik savo draugus

1.3.4 Jokių mokinių apmokinimo, kol neturi RB4/XRT/FXO ar LX4 automoblio

2. Cadet rules

2.1. Work setup

2.1.1. Prieš dirbant prie savo vardo(nick) prisirašykite [C]

2.1.2. Prieš išvažiuojant iš garažo visada pasitikrinkite ar užsidėjote skin'ą

2.1.3. Gaudant pažeidėją stengtis važiuoti dešine kelio puse

2.1.4. Laikytis greičio limito, važiuoti tik dešine kelio puse, jei nieko negaudote

2.1.5. Visada klausyti Pareigūnų nurodymų ir pastabų

2.2. Fines management

2.2.1. Bauda skiriama pagal baudų sąrašą

2.2.2. Įspėjimus galima duoti savo nuožiūra, tačiau negalima piktnaudžiauti

2.2.3. Jei pažeidėjas nemoka baudos, jūs galite duoti jam 3 įspėjimus. Po jų automatiškai bus pranešta pareigūnui, kuri privalės uždėti 2x didesnę baudą

2.2.4. Jeigu pažeidėjas nuvažiuoja nesumokėjęs baudos, praneškite jus prižiūrinčiam pareigūnui per raciją

2.2.5. Jeigu pažeidėjas nuvažiuoja sumokėjęs baudą, bet be leidimo važiuot - baudą moką iš naujo

2.2.6. Kai bėglys sumoka bauda ir prašo padėti - padėkite

2.2.7. Jeigu pažeidėjas atsijungia nespėjus išrašyti baudos praneškite jus prižiūrinčiam pareigūnui per raciją

2.2.8 Naujokams iki 35 licenzijos lygio su UF1 automobiliu galima netaikyti baudos už numerius, draudimą bei technikinę

2.2.9 Galima keisti baudą į mažesnę pus

2.3. Prohibitions

2.3.1. Imti kyšius iš žaidėjų

2.3.2. Neklausyti Pareigūnų

3. CHASE

3.1. Pažeidėjas laikomas pagautu kai atsiranda bent viena situacija iš šių:

3.1.1. Apsiverčia, sustoja ar nebegali pavažiuot

3.1.2. Nuvažiuoja į nepasiekiamą vietą

3.1.3. Sustoja į garažą ar pasirenka klaidingą maršrutą

3.1.4. Įvažiuoja į boksų ribas

3.1.5. Panaudoja komandą automobilio partempimui

3.1.6. 5 sekundes juda lėtesniu, nei 3 km/h greičiu

3.1.7. Išvažiuoja už trasos, bet vėliau grįžta (per rampas, ar peršoka)

3.1.8. Galimas pagavimas per layout

3.2. Draudžiama

3.2.1. Bėgliui draudžiama taranuoti pareigūnus/mokinius, pareigūnams/mokiniams draudžiama taranuoti bėglius iki 3con

3.2.2. Esant banko bėgliui draudžiama taranuoti pareigūnus/mokinius, pareigūnas/mokiniams draudžiama taranuoti bėglius iki 1 lygio

3.2.3. Bėgliui draudžiama provokuoti pareigūnus atsitrenkti į juos. 2 provokacijos = pagavimas

3.2.4 Jei pažeidėjas viršija greitį pasikeitus zonai, bet pradeda lėtėti, bauda už greičio viršijimą negali būti skirta.

3.2.5 Jei pastebimas Pareigūno lag'as kontakto metu stipriai paveikia jūsų trajektoriją bei nukrypstate nuo kelio, Pareigūnas privalo jus paleisti.

3.3. Gaudymo lygiai

1 Lygis: Turite laikytis atstumo. Privalomas paleidimas, jei yra paliečiamas bėglys

2 lygis: Galimi apsukimai, blokavimai, taip pat - lengvi stumtelėjimai

3 lygis: Galimi taranavimai, bei pastiprinimo prašymas.(negalima nusikelti, kick, ban - pažeidėjo)

3.4. Galimybės

3.4.1. Jei vyko gaudymas iki jum pradedant darbą, galite prisijungti prie gaudymo

3.4.2. Pareigūnai gali padėti vienas kitam, jei apvirsta ar įstringa

3.4.3. Pagauti gali bet kuris gaudęs pareigūnas

3.4.4. Pareigūnas/Mokinys esantis nepasiekiamoje zonoje arba apsivertęs Negali pagauti pažeidėjo

4. FINES

4.1. Pažeidimai

4.1.1. Neteisingas važiavimas per sankryžą - €500

4.1.2. Priešinga eismo juosta - €1000

4.1.3. Šviesoforo nepaisymas - €1200

4.1.4. Nesaugus vairavimas - €800

4.1.5. Važinėjimas be draudimo - €1500

4.1.6. Važinėjimas be numerių - €1200

4.1.7. Važinėjimas be šviesų - €500

4.1.8. Važinėjimas su policijos sirena - €1500

4.1.9. Nelegalios lenktynės - €1000

4.1.10. Važiavimas šaligatviu/žole - €150

4.1.11. Trukdymas policininkų darbui - €1500

4.1.12. Pareigūnų taranavimas - €2,000

4.1.13. Banko apiplėšimas - €3000

4.1.14. Įkyrus prašymas dirbti mokiniu - €800

4.1.15. Prašymas įspėti ar sumažinti baudą - €500

4.1.16. Už kyšio davimą ar pasiūlymą pareigūnui - 2x bauda(neviršijant limito €20,000)

4.1.17. Važiavimas be techninės apžiūros - €2500

4.2. Greičio viršijimas

4.2.1. Nuo 9 km/h iki 19 km/h - €600

4.2.2. Nuo 20 km/h iki 29 km/h - €900

4.2.3. Nuo 30 km/h iki 39 km/h - €1350

4.2.4. Nuo 40 km/h ir daugiau - €2500

4.3. Lygių baudos

4.3.1. 1 lygis - nuo €1000 iki €3500 + €600 už pati lygį

4.3.2. 2 lygis - nuo €2000 iki €4400 + €800 už pati lygį

4.3.3. 3 lygis - nuo €3500 iki €6000 + €1500 už pati lygį

4.4. Baudų sumavimas

4.4.1. Baudos sumuojamos pagal pažeidimus, neviršijant nustatytų lygių limito!

4.4.2. Banko plėšikui lygių limitai ir bauda už banką padvigubėja, kitos baudos nedvigubėja!

4.4.3. Lygių limitai tik apibrėžia baudos dydį, tai nesiskaito kaip bauda išskyrus bauda už patį lygį

4.4.4. Bankas laikomas kaip bauda. Niekada negalima viršyti lygių limitų!

5. BANK ROB

5.1. Bėgliams

5.1.1. Apiplėšę banką privalote bėgti, negalite tiesiog stovėti. (Banke galite būti iki 10sec.)

5.1.2. Negalite naudoti nutempimo komandos, kai esate gaudomas. Jei jūsų niekas nesiveja, galite naudoti nukelimą

5.1.3. Privalote gauti leidimą plėšti banką, jei serveryje nėra dirbančio Pareigūno/Mokinio, kurio mašinos kategorija būtų lygi arba didesnė

5.2. Pareigūnams

5.2.1. Galite stabdyti automobilius, kurie yra ieškomi. Pavyzdžiui, jeigu jums praneša, kad banką apvogė FZR automobilis, jūs turite pilną teisę stabdyti visus įtartinus FZR automobilius

5.2.2. Bauda ieškomam automobiliui dvigubinasi (iki €20,000) išskyrus atvėjus, kai ieškomas automobilis sustoja iškart

5.2.3. Privalote leisti išvažiuot iš banko teritorijos.Ir tik tada pradėti gaudyti vagį

5.2.4. Banke gali stovėti tik 1 pareigūnas

5.2.5. Apvogus banką, įtariamajį galite taranuoti tik nuo 1 Lygio

5.2.6. Galite pagauti bėglį, kuris apiplėšė banką pažeisdamas 5.1.3 taisyklę

Back To Top